12 علت شانه درد مزمن سال 1401

آرتروسكوپي شانه, آرتروسکوپی شانه, آرتروسکوپی شانه اصفهان, آرتروسکوپی شانه تبریز, آرتروسکوپی شانه چیست, آرتروسکوپی شانه در اهواز, آرتروسکوپی شانه در تهران, آرتروسکوپی شانه در شیراز, آرتروسکوپی شانه دردش, آرتروسکوپی شانه دردم, آرتروسکوپی شانه دردی, آرتروسکوپی شانه کرمانشاه, آرتروسکوپی شانه نی نی سایت, بهترین دکتر درد شانه اصفهان, بهترین دکتر شانه درد, بهترین فوق تخصص درد شانه, پزشک فوق تخصص مچ دست, درد شانه, درد شانه چپ, درد شانه چپ و گردن, درد شانه راست, درد شانه راست و کبد, درد شانه ها نشانه چیست, درد شانه هنگام خواب, درد شانه و کتف, درد شانه و گردن, درد شانه و گردن سمت چپ, درد کتف, درد کتف چپ, درد کتف چپ نی نی سایت, درد کتف چپ و قلب, درد کتف راست, درد کتف راست کرونا, درد کتف راست نشانه چیست, درد کتف سمت چپ, درد کتف سمت راست, درد کتف و گردن, درمان درد کتف, درمان درد کتف بعد از سزارین, درمان درد کتف چپ, درمان درد کتف در طب سنتی, درمان درد کتف در والیبال, درمان درد کتف دست راست, درمان درد کتف راست, درمان درد کتف راست و گردن, درمان درد کتف سمت چپ, درمان درد کتف و گردن, درمان کتف, درمان کتف بالدار, درمان کتف در رفته, درمان کتف درد, درمان کتف درد در خانه, درمان کتف درد سمت چپ, درمان کتف درد سمت راست, درمان کتف درد عصبی, درمان کتف گرفتگی کبوتر, درمان کتف یخ زده, دکتر برای درد شانه, دکتر برای درد شانه در اصفهان, دکتر برای شانه درد, دکتر درد شانه, دکتر درد شانه در تهران, دکتر درد شانه و بازو, دکتر درد شانه و کتف, دکتر دردهای شانه, دکتر شانه درد اصفهانی, دکتر شانه درد در تهران, دکتر فوق تخصص مچ دست در تهران, دکتر متخصص درد شانه در اصفهان, دکتر متخصص شانه در اصفهان, دکتر متخصص شانه درد در تهران, شانه درد, شانه درد در بارداری, شانه درد در کرونا, شانه درد سمت چپ, شانه درد سمت راست, شانه درد عصبی, شانه درد کرونا, شانه درد نشانه چیست, شانه درد نی نی سایت, شانه درد و کرونا, فوق تخصص آرتروسکوپی شانه, فوق تخصص آرنج, فوق تخصص آرنج اهواز, فوق تخصص آرنج در اصفهان, فوق تخصص آرنج در تبریز, فوق تخصص آرنج در تهران, فوق تخصص آرنج در کرج, فوق تخصص آرنج در مشهد, فوق تخصص آرنج شیراز, فوق تخصص ارتوپد درد شانه, فوق تخصص ارنج اصفهان, فوق تخصص ارنج دست تهران, فوق تخصص درد شانه تهران, فوق تخصص دست, فوق تخصص دست اصفهان, فوق تخصص دست خوب در تهران, فوق تخصص دست در اصفهان, فوق تخصص دست در تهران, فوق تخصص دست در شیراز, فوق تخصص دست در کرج, فوق تخصص دست در مشهد, فوق تخصص دست شیراز, فوق تخصص دستگاه تناسلی کودکان, فوق تخصص شانه تهران, فوق تخصص شانه در اصفهان, فوق تخصص شانه در تبریز, فوق تخصص شانه در شیراز, فوق تخصص شانه در مشهد, فوق تخصص شانه دردس, فوق تخصص شانه دردش, فوق تخصص شانه دردشت, فوق تخصص شانه دردشه, فوق تخصص شانه دردم, فوق تخصص شانه و کتف, فوق تخصص شانه و کتف در تبریز, فوق تخصص شانه و کتف در تهران, فوق تخصص شانه و کتف در مشهد, فوق تخصص شانه و کتف شیراز, فوق تخصص مچ دست, فوق تخصص مچ دست ارتوپد, فوق تخصص مچ دست در اصفهان, فوق تخصص مچ دست در تبریز, فوق تخصص مچ دست در تهران, فوق تخصص مچ دست در شیراز, فوق تخصص مچ دست در کرج, فوق تخصص مچ دست در مشهد, فوق تخهصص درد کتفت, فوق تخهصص درد کتفه, فوق تخهصص درد کتفی, فوق تخهصص کتف دردر, فوق تخهصص کتف دردش, فوق تخهصص کتف دردم, فوق تخهصص کتف دردی, متخصص درد شانه, متخصص درد شانه تهران, متخصص درد شانه در اصفهان, متخصص درد شانه در تبریز, متخصص درد شانه در تهران, متخصص درد شانه در رشت, متخصص درد شانه در شیراز, متخصص درد شانه کرمانشاه, متخصص درد شانه مشهد, متخصص درد شانه همدان, متخصص درد کتف, متخصص درد کتف و شانه, متخصص شانه در اصفهان, متخصص شانه درد, متخصص شانه درد در اصفهان

چرا شانه درد دارم؟

آرتروسكوپي شانه, آرتروسکوپی شانه, آرتروسکوپی شانه اصفهان, آرتروسکوپی شانه تبریز, آرتروسکوپی شانه چیست, آرتروسکوپی شانه در اهواز, آرتروسکوپی شانه در تهران, آرتروسکوپی شانه در شیراز, آرتروسکوپی شانه دردش, آرتروسکوپی شانه دردم, آرتروسکوپی شانه دردی, آرتروسکوپی شانه کرمانشاه, آرتروسکوپی شانه نی نی سایت, بهترین دکتر درد شانه اصفهان, بهترین دکتر شانه درد, بهترین فوق تخصص درد شانه, پزشک فوق تخصص مچ دست, درد شانه, درد شانه چپ, درد شانه چپ و گردن, درد شانه راست, درد شانه راست و کبد, درد شانه ها نشانه چیست, درد شانه هنگام خواب, درد شانه و کتف, درد شانه و گردن, درد شانه و گردن سمت چپ, درد کتف, درد کتف چپ, درد کتف چپ نی نی سایت, درد کتف چپ و قلب, درد کتف راست, درد کتف راست کرونا, درد کتف راست نشانه چیست, درد کتف سمت چپ, درد کتف سمت راست, درد کتف و گردن, درمان درد کتف, درمان درد کتف بعد از سزارین, درمان درد کتف چپ, درمان درد کتف در طب سنتی, درمان درد کتف در والیبال, درمان درد کتف دست راست, درمان درد کتف راست, درمان درد کتف راست و گردن, درمان درد کتف سمت چپ, درمان درد کتف و گردن, درمان کتف, درمان کتف بالدار, درمان کتف در رفته, درمان کتف درد, درمان کتف درد در خانه, درمان کتف درد سمت چپ, درمان کتف درد سمت راست, درمان کتف درد عصبی, درمان کتف گرفتگی کبوتر, درمان کتف یخ زده, دکتر برای درد شانه, دکتر برای درد شانه در اصفهان, دکتر برای شانه درد, دکتر درد شانه, دکتر درد شانه در تهران, دکتر درد شانه و بازو, دکتر درد شانه و کتف, دکتر دردهای شانه, دکتر شانه درد اصفهانی, دکتر شانه درد در تهران, دکتر فوق تخصص مچ دست در تهران, دکتر متخصص درد شانه در اصفهان, دکتر متخصص شانه در اصفهان, دکتر متخصص شانه درد در تهران, شانه درد, شانه درد در بارداری, شانه درد در کرونا, شانه درد سمت چپ, شانه درد سمت راست, شانه درد عصبی, شانه درد کرونا, شانه درد نشانه چیست, شانه درد نی نی سایت, شانه درد و کرونا, فوق تخصص آرتروسکوپی شانه, فوق تخصص آرنج, فوق تخصص آرنج اهواز, فوق تخصص آرنج در اصفهان, فوق تخصص آرنج در تبریز, فوق تخصص آرنج در تهران, فوق تخصص آرنج در کرج, فوق تخصص آرنج در مشهد, فوق تخصص آرنج شیراز, فوق تخصص ارتوپد درد شانه, فوق تخصص ارنج اصفهان, فوق تخصص ارنج دست تهران, فوق تخصص درد شانه تهران, فوق تخصص دست, فوق تخصص دست اصفهان, فوق تخصص دست خوب در تهران, فوق تخصص دست در اصفهان, فوق تخصص دست در تهران, فوق تخصص دست در شیراز, فوق تخصص دست در کرج, فوق تخصص دست در مشهد, فوق تخصص دست شیراز, فوق تخصص دستگاه تناسلی کودکان, فوق تخصص شانه تهران, فوق تخصص شانه در اصفهان, فوق تخصص شانه در تبریز, فوق تخصص شانه در شیراز, فوق تخصص شانه در مشهد, فوق تخصص شانه دردس, فوق تخصص شانه دردش, فوق تخصص شانه دردشت, فوق تخصص شانه دردشه, فوق تخصص شانه دردم, فوق تخصص شانه و کتف, فوق تخصص شانه و کتف در تبریز, فوق تخصص شانه و کتف در تهران, فوق تخصص شانه و کتف در مشهد, فوق تخصص شانه و کتف شیراز, فوق تخصص مچ دست, فوق تخصص مچ دست ارتوپد, فوق تخصص مچ دست در اصفهان, فوق تخصص مچ دست در تبریز, فوق تخصص مچ دست در تهران, فوق تخصص مچ دست در شیراز, فوق تخصص مچ دست در کرج, فوق تخصص مچ دست در مشهد, فوق تخهصص درد کتفت, فوق تخهصص درد کتفه, فوق تخهصص درد کتفی, فوق تخهصص کتف دردر, فوق تخهصص کتف دردش, فوق تخهصص کتف دردم, فوق تخهصص کتف دردی, متخصص درد شانه, متخصص درد شانه تهران, متخصص درد شانه در اصفهان, متخصص درد شانه در تبریز, متخصص درد شانه در تهران, متخصص درد شانه در رشت, متخصص درد شانه در شیراز, متخصص درد شانه کرمانشاه, متخصص درد شانه مشهد, متخصص درد شانه همدان, متخصص درد کتف, متخصص درد کتف و شانه, متخصص شانه در اصفهان, متخصص شانه درد, متخصص شانه درد در اصفهان
جراح دست در اصفهان

12 علت شانه درد مزمن سال 1401، شانه دامنه حرکتی وسیع و متنوعی دارد. هنگامی که مشکلی در شانه شما پیش بیاید، توانایی شما برای حرکت آزاد را مختل می کند و می تواند باعث درد و ناراحتی زیادی شود. آناتومی شانه مفصل گوی و کاسه ای است که دارای سه استخوان اصلی است: استخوان بازو (استخوان بازوی بلند)، ترقوه و کتف (همچنین به عنوان تیغه شانه شناخته می شود). این استخوان ها توسط لایه ای از غضروف محافظت می شوند.

دو مفصل اصلی در شانه وجود دارد.

مفصل آکرومیوکلاویکولار بین بالاترین قسمت کتف و مفصل ترقوه قرار دارد. مفصل گلنوهومرال از قسمت بالایی و توپی شکل استخوان بازو و لبه بیرونی استخوان کتف تشکیل شده است. این مفصل به نام مفصل شانه نیز شناخته می شود. مفصل شانه متحرک ترین مفصل بدن است. شانه را به جلو و عقب حرکت می دهد. همچنین به بازو اجازه می دهد تا در یک حرکت دایره ای حرکت کند و به سمت بالا و دور از بدن حرکت کند.

درمان شانه درد

چنانچه شما سوالی درباره درمان شانه درد یا جراحی شانه دارید می توانید در بخش کامنت ها بنویسید. دکتر سلطانی فوق تخصص جراحی شانه پاسخگو هستند. همچنین شما می توانید با شماره های ۰۳۱۳۲۲۴۰۹۵۰ و ۰۹۹۰۳۹۰۰۷۲۵ جهت دریافت ویزیت حضوری با بهترین جراح دست در اصفهان تماس بگیرید.

دامنه حرکتی شانه از روتاتور کاف

روتاتور کاف از چهار تاندون تشکیل شده است. تاندون ها بافت هایی هستند که ماهیچه ها را به استخوان متصل می کنند. اگر تاندون‌ها یا استخوان‌های اطراف روتاتور کاف آسیب دیده یا متورم شده باشند، کشیدن بازو روی سر ممکن است دردناک یا دشوار باشد. شما می توانید با انجام کارهای دستی، ورزش یا حتی با حرکات مکرر به شانه خود آسیب بزنید.

فوق تخصص جراحی شانه در اصفهان

به گفته جراح دست در اصفهان، برخی بیماری ها می‌توانند باعث ایجاد دردی شوند که به شانه می‌رسد. اینها شامل بیماری های ستون فقرات گردنی (گردن)، و همچنین بیماری های کبد، قلب یا کیسه صفرا است. با افزایش سن، به خصوص بعد از 60 سالگی، احتمال بروز مشکل در شانه‌ بیشتر است. دلیلش این است که بافت های نرم اطراف شانه با افزایش سن تحلیل می‌روند. در بسیاری از موارد می توانید درد شانه را در خانه درمان کنید. با این حال، فیزیوتراپی، داروها یا جراحی نیز ممکن است لازم باشد.

7 ورزش برای شانه یخ زده
ادامه مطلب

علت درد شانه چیست؟

آنچه باید درباره شانه درد یا علت شانه درد مزمن بدانید، شامل علل، تشخیص، درمان و پیشگیری است.

عوامل و شرایط متعددی می توانند در ایجاد درد شانه نقش داشته باشند. شایع ترین علت تاندونیت روتاتور کاف است. شانه درد وضعیتی است که با تاندون های متورم مشخص می شود. یکی دیگر از علل شایع درد شانه، سندرم برخورد است که در آن روتاتور کاف بین آکرومیوم (بخشی از کتف که توپ را می پوشاند) و سر بازو (بخش توپی استخوان بازو) گیر می کند.

دکتر سلطانی فوق تخصص جراحی دست میگوید: گاهی اوقات درد شانه نتیجه آسیب به محل دیگری در بدن شما است، معمولاً آسیب در گردن یا عضله دوسر وجود دارد. این به عنوان درد ارجاعی شناخته می شود. درد ارجاعی معمولاً با حرکت دادن شانه بدتر نمی شود.

سایر علل درد شانه عبارتند از:

 • آرتروز
 • غضروف پاره شده
 • روتاتور کاف پاره شده
 • متورم کیسه های بورس یا تاندون
 • خارهای استخوانی (برآمدگی های استخوانی که در امتداد لبه های استخوان ایجاد می شوند)
 • گرفتگی عصب در گردن یا شانه
 • شکستگی استخوان شانه یا بازو
 • شانه ی یخ زده
 • دررفتگی های مکرر شانه
 • آسیب ناشی از استفاده بیش از حد شانه یا استفاده مکرر شانه
 • آسیب نخاعی
 • حمله قلبی

علت شانه درد چگونه تشخیص داده می شود؟

جراح شانه در اصفهان می خواهد علت درد شانه شما را دریابد. جراح دست سابقه پزشکی شما را می خواهند و معاینه فیزیکی انجام می دهند. پزشک شانه حساسیت و تورم را احساس می کنند و همچنین دامنه حرکتی و ثبات مفصل شما را ارزیابی می کند. آزمایش های تصویربرداری، مانند اشعه ایکس یا ام آر آی ، می توانند تصاویر دقیقی از شانه شما برای کمک به تشخیص درد شانه ایجاد کنند.

بهترین جراح شانه در اصفهان همچنین ممکن است سوالاتی را برای تعیین علت درد از بپرسد.

سوالات شانه درد ممکن است شامل موارد زیر باشد:

درد در یک شانه است یا هر دو؟

آیا این درد ناگهانی شروع شد؟ اگر چنین است، چه کار می کردید؟

انواع جراحی های شانه با درمان کتف درد در اصفهان
ادامه مطلب

درد به نواحی دیگر بدن شما منتقل می شود؟

می توانید ناحیه درد را دقیقاً مشخص کنید؟

وقتی حرکت نمی کنید درد دارد؟

وقتی به روش های خاصی حرکت می کنید بیشتر درد می کند؟

این یک درد شدید است یا یک درد مبهم؟

ناحیه درد قرمز، داغ یا متورم شده است؟

درد شما را در شب بیدار نگه می دارد؟

چه چیزی آن را بدتر می کند و چه چیزی آن را بهتر می کند؟

آیا مجبور شده اید فعالیت های خود را به دلیل درد شانه خود محدود کنید؟

چه زمانی باید به دکتر متخصص شانه درد مراجعه کنیم؟

اگر تب، ناتوانی در حرکت شانه، کبودی مداوم، گرما و حساسیت در اطراف مفصل، یا دردی که پس از چند هفته درمان خانگی شانه ادامه دارد، باید با فوق تخصص جراحی شانه در اصفهان خود تماس بگیرید.

اگر درد شانه شما ناگهانی است و یا علت شانه درد مزمن شما مربوط به آسیب نیست، فورا با فوریت های پزشکی تماس بگیرید و علایم خود را توضیح دهید، ممکن است شانه درد شما نشانه حمله قلبی باشد.

سایر علائم حمله قلبی عبارتند از:

 • مشکل در تنفس
 • تنگی قفسه سینه
 • سرگیجه
 • تعرق مفرط
 • درد در گردن یا فک

همچنین اگر شانه‌ آسیب دید و خونریزی کرد یا شدید متورم شد لازم است در اسرع وقت به کلینیک ارتوپدی برای درمان فوری کتف درد مراجعه کنید.

گزینه های درمانی شانه درد چیست؟

درمان به علت و شدت درد شانه بستگی دارد. برخی از گزینه‌های درمانی شامل فیزیوتراپی یا کاردرمانی، بیحرکت کننده اسلینگ یا شانه یا جراحی است.

دکتر فوق تخصص جراحی شانه شما همچنین ممکن است داروهایی مانند داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی (NSAIDs) یا کورتیکواستروئیدها کند. کورتیکواستروئیدها داروهای ضد التهابی قدرتمندی هستند که می توانند از طریق دهان مصرف شوند، برای شما تجویز شود.

جراحی شانه در اصفهان

اگر شما یکی از انواع جراحی شانه را انجام داده اید، یا آرتروسکوپی شانه داشته اید، دستورالعمل های مراقبت های بعد از آن را به دقت دنبال کنید.

درمان خانگی درد شانه

برخی از دردهای جزئی شانه را می توان در خانه درمان کرد. یخ زدن به مدت 15 تا 20 دقیقه سه یا چهار بار در روز به مدت چند روز می تواند به کاهش درد کمک کند. از کیسه یخ استفاده کنید یا یخ را در حوله بپیچید زیرا قرار دادن مستقیم یخ روی پوست می تواند باعث سرمازدگی و سوختگی پوست شود.

استراحت دادن به شانه برای چند روز قبل از بازگشت به فعالیت عادی و اجتناب از هر حرکتی که ممکن است باعث درد شود می تواند مفید باشد. کار یا فعالیت های سربار را محدود کنید.

روماتیسم مفصل آرنج یا آرتریت روماتوئید
ادامه مطلب

چگونه می توانم از درد شانه جلوگیری کنم؟

به بیان دکتر شانه درد در اصفهان، تمرینات ساده شانه می تواند به کشش و تقویت عضلات و روتاتور کاف کمک کند . یک فیزیوتراپ یا کاردرمانگر می تواند به شما نشان دهد که چگونه آنها را به درستی انجام دهید.

اگر قبلاً مشکلات شانه داشته اید، برای جلوگیری از آسیب های بعدی، پس از ورزش به مدت 15 دقیقه از یخ استفاده کنید.

پس از ابتلا به بورسیت یا تاندونیت، انجام تمرینات ساده دامنه حرکتی هر روز می تواند شما را از یخ زدگی شانه جلوگیری کند.

مقاله 7 ورزش برای شانه یخ زده را مطالعه کنید و اطلاعات بیشتری را کسب کنید

چه زمانی باید نگران درد شانه باشم؟

در صورت فشار ناگهانی یا درد کوبنده در شانه خود دارید، به خصوص اگر درد در قفسه سینه، فک یا گردن شما شروع شود، با خدمات اورژانس تماس بگیرید. اگر روی شانه خود افتادید و احساس درد شدید ناگهانی کردید، باید به متخصص دست در اصفهان مراجعه کنید زیرا ممکن است روتاتور کاف پاره شده یا دررفتگی شانه باشد.

چرا کتفم درد می کند؟

بیشترین علت درد کتف، ناندونیت روتاتور کاف است. این وضعیتی است که با تاندون های متورم مشخص می شود. یکی دیگر از علل شایع درد شانه، سندرم برخورد است که در آن روتاتور کاف بین آکرومیوم (بخشی از کتف که توپ را می پوشاند) و سر بازو (بخش توپی استخوان بازو) گیر می کند.

عوامل جلوگیری از کتف درد چیست؟

مراقبت در منزل
1- یخ را به مدت 15 دقیقه روی ناحیه شانه قرار دهید، سپس آن را به مدت 15 دقیقه بگذارید. این کار را 3 تا 4 بار در روز به مدت 2 تا 3 روز انجام دهید. …
– برای چند روز آینده به شانه خود استراحت دهید.
– به آرامی به فعالیت های عادی خود بازگردید. …
– مصرف ایبوپروفن یا استامینوفن (مانند تیلنول) ممکن است به کاهش التهاب و درد کمک کند.

درد شانه چقدر می تواند ادامه داشته باشد؟

ممکن است درد کتف چهار تا شش هفته طول بکشد. برای بهبودی کامل از درد خفیف شانه لازم است برخی از عوامل و باید و نباید برای کمک به کاهش درد شانه انجام دهید.

آیا درد شانه می تواند نشانه چیز دیگری باشد؟

اگر شانه درد دارید، اغلب ناشی از مشکلات مفصل شانه یا عضلات، رباط‌ها یا تاندون‌های اطراف شانه است. اما گاهی اوقات منبع درد شما می تواند قلب، شکم یا چیز دیگری باشد . به آن درد ارجاعی شانه می گویند. در این موراد میبایستی به یک پزشک متخصص مراجعه کنید تا علت را مورد بررسی قرار دهد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *