درمان آرتریت انگشتان دست علت 8 ورزش خانگی در طب سنتی

arthritis of the left wrist, arthritis of the wrist, arthritis of the wrist and thumb, arthritis of the wrist pictures, arthritis of the wrist symptoms, arthritis of the wrist treatment, can you strengthen finger muscles, finger arthritis, finger arthritis brace, finger arthritis bumps, finger arthritis exercises, finger arthritis icd 10, finger arthritis nhs, finger arthritis pain, finger arthritis pictures, finger arthritis surgery, finger arthritis symptoms, finger muscle strengthening exercises, finger muscle strengthening exercises pdf, finger strengthening exercises, hand muscle building exercises, hand muscle strengthening exercises, how to strengthen finger muscles, intrinsic hand muscle strengthening exercises, osteoarthritis wrist, rheumatoid arthritis of the wrist, rheumatoid arthritis of the wrist radiology, septic arthritis of the wrist, آرتروز انگشتان دست باز, آرتروز انگشتان دست بازی, آرتروز انگشتان دست درمان, آرتروز انگشتان دست و پا, آرتروز انگشتان دست و درمان, آرتروز انگشتان دست و درمان آن با ورزش, آرتروز در انگشتان دست, آرتریت انگشت دست, آرتریت انگشت دست چیست, آرتریت انگشتان دست, آرتریت انگشتان دست باد, آرتریت انگشتان دست بار, آرتریت انگشتان دست باز, آرتریت انگشتان دست بازی, آرتریت انگشتان دست باش, آرتریت انگشتان دست چیست, آرتریت انگشتان دست در خواب, آرتریت انگشتان دست درست, آرتریت انگشتان دست دریا, آرتریت انگشتان دست نی نی سایت, آرتریت روماتوئید انگشتان دست, آرتریت مفاصل انگشتان دست, آیا آرتروز انگشتان دست درمان دارد, التهاب المفاصل الأصابع, التهاب مفاصل أصابع القدم, التهاب مفاصل أصابع اليد, التهاب مفاصل الأصابع, التهاب مفاصل الاصابع اليد, التهاب مفصل الأصابع, التهابات مفاصل الاصابع, برای آرتروز انگشتان دست چه باید کرد, برای درمان آرتروز انگشتان دست چه باید کرد, تشخیص آرتروز انگشتان دست با طب سنتی, تشخیص آرتروز انگشتان دست با ورزش, تشخیص آرتروز انگشتان دست چه باید کرد, تشخیص آرتروز انگشتان دست چیست, تشخیص آرتروز انگشتان دست د, تشخیص آرتروز انگشتان دست درمان دارد, تشخیص آرتروز انگشتان دست دوم, تشخیص آرتروز انگشتان دست و پا, تشخیص آرتروز انگشتان دست و درمان, تشخیص آرتروز انگشتان دست و درمان آن, تشخیص آرتریت انگشتان دست چیست, تشخیص آرتریت انگشتان دست در طب سنتی, تشخیص آرتریت انگشتان دست نی نی سایت, تمرین آرتروز انگشتان دست pdf, تمرین آرتروز انگشتان دست با طب سنتی, تمرین آرتروز انگشتان دست چه باید کرد, تمرین آرتروز انگشتان دست چیست, تمرین آرتروز انگشتان دست د, تمرین آرتروز انگشتان دست دوم, تمرین آرتروز انگشتان دست من, تمرین آرتروز انگشتان دست و پا, تمرین آرتروز انگشتان دست و درمان, تمرین آرتروز انگشتان دست و درمان آن, جلوگیری آرتریت انگشتان دست چیست, جلوگیری آرتریت انگشتان دست در طب سنتی, جلوگیری آرتریت انگشتان دست نی نی سایت, حرکات آرتروز انگشتان دست pdf, حرکات آرتروز انگشتان دست با طب سنتی, حرکات آرتروز انگشتان دست چیست, حرکات آرتروز انگشتان دست د, حرکات آرتروز انگشتان دست دوم, حرکات آرتروز انگشتان دست ش, حرکات آرتروز انگشتان دست من, حرکات آرتروز انگشتان دست و پا, حرکات آرتروز انگشتان دست و درمان, حرکات آرتروز انگشتان دست و درمان آن, دارو آرتروز انگشتان دست دوم, دارو آرتروز انگشتان دست من, دارو آرتریت انگشتان دست چیست, دارو آرتریت انگشتان دست در طب سنتی, دارو آرتریت انگشتان دست نی نی سایت, داروی آرتروز انگشتان دست, درمان آرتروز انگشتان دست, درمان آرتروز انگشتان دست با طب سنتی, درمان آرتروز انگشتان دست با ورزش, درمان آرتروز انگشتان دست در طب سنتی, درمان آرتروز انگشتان دست و پا, درمان آرتریت انگشتان دست, درمان آرتریت انگشتان دست در طب سنتی, درمان آرتریت روماتوئید انگشتان دست, درمان آرتریت مفاصل انگشتان دست, درمان خانگی آرتروز انگشت دست, درمان خانگی آرتروز انگشتان دست, درمان خانگی آرتریت انگشتان دست, درمان سنتی آرتروز انگشتان دست, درمان گیاهی آرتروز انگشتان دست, دکتر آرتریت انگشتان دست چیست, دکتر آرتریت انگشتان دست در طب سنتی, دکتر آرتریت انگشتان دست نی نی سایت, راه های درمان آرتروز انگشتان دست, راههای درمان آرتروز انگشتان دست, علائم آرتروز انگشت دست, علائم آرتروز انگشتان دست چیست, علائم آرتروز انگشتان دست و پا, علائم آرتروز در انگشتان دست, علائم آرتریت انگشت دست, علائم آرتریت انگشتان دست, علائم ارتریت انگشتان دست, علاج التهاب المفاصل الاصابع, علاج التهاب مفاصل أصابع القدم, علاج التهاب مفاصل أصابع اليد, علاج التهاب مفاصل أصابع اليد بالاعشاب, علاج التهاب مفاصل الأصابع, علت آرتروز انگشتان دست چیست, علت آرتریت انگشتان دست چیست, مراقبت آرتروز انگشتان دست با طب سنتی, مراقبت آرتروز انگشتان دست با ورزش, مراقبت آرتروز انگشتان دست چه باید کرد, مراقبت آرتروز انگشتان دست چیست, مراقبت آرتروز انگشتان دست درمان دارد, مراقبت آرتروز انگشتان دست و پا, مراقبت آرتروز انگشتان دست و درمان, مراقبت آرتروز انگشتان دست و درمان آن, مراقبت آرتریت انگشت دست, مراقبت آرتریت انگشت دست چیست, مراقبت آرتریت انگشتان دست, مراقبت آرتریت انگشتان دست چیست, مراقبت آرتریت انگشتان دست در طب سنتی, مراقبت آرتریت انگشتان دست نی نی سایت, مراقبت ارتریت انگشتان دست د, مراقبت ارتریت انگشتان دست دوم, نشانه های آرتروز انگشتان دست, ورزش آرتروز انگشتان دست, ورزش آرتروز انگشتان دست د, ورزش آرتروز انگشتان دست دوم, ورزش آرتروز انگشتان دست ش, ورزش آرتروز انگشتان دست من, ورزش آرتریت انگشتان دست چیست, ورزش آرتریت انگشتان دست در طب سنتی, ورزش آرتریت انگشتان دست نی نی سایت, ورزش برای آرتروز انگشتان دست, ورزش برای درمان آرتروز انگشتان دست, ورزشهای مناسب برای آرتروز انگشتان دست 451-arthritis-آرتریت-انگشت-درمان-آرتریت-انگشتان-دست-علت-8-ورزش-خانگی-در-طب-سنتی-حرکات-و-تمرینات-ورزشی-تقویت-دست-fingers

علت کج شدن انگشتان دست در نوجوانی

451-arthritis-آرتریت-انگشت-درمان-آرتریت-انگشتان-دست-علت-8-ورزش-خانگی-در-طب-سنتی-حرکات-و-تمرینات-ورزشی-تقویت-دست-اصفهان-fingers arthritis of the left wrist, arthritis of the wrist, arthritis of the wrist and thumb, arthritis of the wrist pictures, arthritis of the wrist symptoms, arthritis of the wrist treatment, can you strengthen finger muscles, finger arthritis, finger arthritis brace, finger arthritis bumps, finger arthritis exercises, finger arthritis icd 10, finger arthritis nhs, finger arthritis pain, finger arthritis pictures, finger arthritis surgery, finger arthritis symptoms, finger muscle strengthening exercises, finger muscle strengthening exercises pdf, finger strengthening exercises, hand muscle building exercises, hand muscle strengthening exercises, how to strengthen finger muscles, intrinsic hand muscle strengthening exercises, osteoarthritis wrist, rheumatoid arthritis of the wrist, rheumatoid arthritis of the wrist radiology, septic arthritis of the wrist, آرتروز انگشتان دست باز, آرتروز انگشتان دست بازی, آرتروز انگشتان دست درمان, آرتروز انگشتان دست و پا, آرتروز انگشتان دست و درمان, آرتروز انگشتان دست و درمان آن با ورزش, آرتروز در انگشتان دست, آرتریت انگشت دست, آرتریت انگشت دست چیست, آرتریت انگشتان دست, آرتریت انگشتان دست باد, آرتریت انگشتان دست بار, آرتریت انگشتان دست باز, آرتریت انگشتان دست بازی, آرتریت انگشتان دست باش, آرتریت انگشتان دست چیست, آرتریت انگشتان دست در خواب, آرتریت انگشتان دست درست, آرتریت انگشتان دست دریا, آرتریت انگشتان دست نی نی سایت, آرتریت روماتوئید انگشتان دست, آرتریت مفاصل انگشتان دست, آیا آرتروز انگشتان دست درمان دارد, التهاب المفاصل الأصابع, التهاب مفاصل أصابع القدم, التهاب مفاصل أصابع اليد, التهاب مفاصل الأصابع, التهاب مفاصل الاصابع اليد, التهاب مفصل الأصابع, التهابات مفاصل الاصابع, برای آرتروز انگشتان دست چه باید کرد, برای درمان آرتروز انگشتان دست چه باید کرد, تشخیص آرتروز انگشتان دست با طب سنتی, تشخیص آرتروز انگشتان دست با ورزش, تشخیص آرتروز انگشتان دست چه باید کرد, تشخیص آرتروز انگشتان دست چیست, تشخیص آرتروز انگشتان دست د, تشخیص آرتروز انگشتان دست درمان دارد, تشخیص آرتروز انگشتان دست دوم, تشخیص آرتروز انگشتان دست و پا, تشخیص آرتروز انگشتان دست و درمان, تشخیص آرتروز انگشتان دست و درمان آن, تشخیص آرتریت انگشتان دست چیست, تشخیص آرتریت انگشتان دست در طب سنتی, تشخیص آرتریت انگشتان دست نی نی سایت, تمرین آرتروز انگشتان دست pdf, تمرین آرتروز انگشتان دست با طب سنتی, تمرین آرتروز انگشتان دست چه باید کرد, تمرین آرتروز انگشتان دست چیست, تمرین آرتروز انگشتان دست د, تمرین آرتروز انگشتان دست دوم, تمرین آرتروز انگشتان دست من, تمرین آرتروز انگشتان دست و پا, تمرین آرتروز انگشتان دست و درمان, تمرین آرتروز انگشتان دست و درمان آن, جلوگیری آرتریت انگشتان دست چیست, جلوگیری آرتریت انگشتان دست در طب سنتی, جلوگیری آرتریت انگشتان دست نی نی سایت, حرکات آرتروز انگشتان دست pdf, حرکات آرتروز انگشتان دست با طب سنتی, حرکات آرتروز انگشتان دست چیست, حرکات آرتروز انگشتان دست د, حرکات آرتروز انگشتان دست دوم, حرکات آرتروز انگشتان دست ش, حرکات آرتروز انگشتان دست من, حرکات آرتروز انگشتان دست و پا, حرکات آرتروز انگشتان دست و درمان, حرکات آرتروز انگشتان دست و درمان آن, دارو آرتروز انگشتان دست دوم, دارو آرتروز انگشتان دست من, دارو آرتریت انگشتان دست چیست, دارو آرتریت انگشتان دست در طب سنتی, دارو آرتریت انگشتان دست نی نی سایت, داروی آرتروز انگشتان دست, درمان آرتروز انگشتان دست, درمان آرتروز انگشتان دست با طب سنتی, درمان آرتروز انگشتان دست با ورزش, درمان آرتروز انگشتان دست در طب سنتی, درمان آرتروز انگشتان دست و پا, درمان آرتریت انگشتان دست, درمان آرتریت انگشتان دست در طب سنتی, درمان آرتریت روماتوئید انگشتان دست, درمان آرتریت مفاصل انگشتان دست, درمان خانگی آرتروز انگشت دست, درمان خانگی آرتروز انگشتان دست, درمان خانگی آرتریت انگشتان دست, درمان سنتی آرتروز انگشتان دست, درمان گیاهی آرتروز انگشتان دست, دکتر آرتریت انگشتان دست چیست, دکتر آرتریت انگشتان دست در طب سنتی, دکتر آرتریت انگشتان دست نی نی سایت, راه های درمان آرتروز انگشتان دست, راههای درمان آرتروز انگشتان دست, علائم آرتروز انگشت دست, علائم آرتروز انگشتان دست چیست, علائم آرتروز انگشتان دست و پا, علائم آرتروز در انگشتان دست, علائم آرتریت انگشت دست, علائم آرتریت انگشتان دست, علائم ارتریت انگشتان دست, علاج التهاب المفاصل الاصابع, علاج التهاب مفاصل أصابع القدم, علاج التهاب مفاصل أصابع اليد, علاج التهاب مفاصل أصابع اليد بالاعشاب, علاج التهاب مفاصل الأصابع, علت آرتروز انگشتان دست چیست, علت آرتریت انگشتان دست چیست, مراقبت آرتروز انگشتان دست با طب سنتی, مراقبت آرتروز انگشتان دست با ورزش, مراقبت آرتروز انگشتان دست چه باید کرد, مراقبت آرتروز انگشتان دست چیست, مراقبت آرتروز انگشتان دست درمان دارد, مراقبت آرتروز انگشتان دست و پا, مراقبت آرتروز انگشتان دست و درمان, مراقبت آرتروز انگشتان دست و درمان آن, مراقبت آرتریت انگشت دست, مراقبت آرتریت انگشت دست چیست, مراقبت آرتریت انگشتان دست, مراقبت آرتریت انگشتان دست چیست, مراقبت آرتریت انگشتان دست در طب سنتی, مراقبت آرتریت انگشتان دست نی نی سایت, مراقبت ارتریت انگشتان دست د, مراقبت ارتریت انگشتان دست دوم, نشانه های آرتروز انگشتان دست, ورزش آرتروز انگشتان دست, ورزش آرتروز انگشتان دست د, ورزش آرتروز انگشتان دست دوم, ورزش آرتروز انگشتان دست ش, ورزش آرتروز انگشتان دست من, ورزش آرتریت انگشتان دست چیست, ورزش آرتریت انگشتان دست در طب سنتی, ورزش آرتریت انگشتان دست نی نی سایت, ورزش برای آرتروز انگشتان دست, ورزش برای درمان آرتروز انگشتان دست, ورزشهای مناسب برای آرتروز انگشتان دست

درمان آرتریت انگشتان دست علت 8 ورزش خانگی در طب سنتی یک نوع بیماری خود ایمنی است و اثرات آن می تواند استقلال شما را به خطر بیندازد. تشخیص آرتریت در انگشتان دست و شست شامل برآمدگی، ناهمواری، متورم یا قرمز علائم مشابه هستند، اما انواع مختلفی از شرایط آرتریت انگشت دست وجود دارد که اغلب علائم مشابهی ایجاد می کنند. با این حال، آرتریت در انگشت دست در واقع می تواند باعث تغییر شکل دست ها شود. التهاب در مفاصل دست می تواند باعث کج شدن مفاصل انگشتان، بدشکلی و خم شدن آنها شوند.

آناتومی مفاصل انگشت و شست

انگشتان دارای سه مفصل هستند: مفصلی که در آن انگشت به دست وصل می شود که مفصل متاکارپوفالانژیال (MCP) نامیده می شود. مفصل میانی، به نام مفصل پروگزیمال اینترفالانژیال (PIP) است و نزدیکترین مفصل به انتهای انگشت، مفصل بین فالانژیال دیستال (DIP) می باشد. مفصلی که در پایه شست قرار دارد، مفصل کارپومتاکارپال (CMC) است.

علائم و انواع آرتریت انگشتان دست

دو نوع اصلی آرتریت روی شست یا انگشتان تأثیر می گذارد. علائم آرتریت انگشتان دست بستگی به نوع بیماری شما دارد که مهم است  از آسیب ناشی از التهاب مزمن دست محافظت کنید. علم ثابت کرده است که التهاب مزمن و با درجه پایین نیز می تواند به یک قاتل خاموش تبدیل شود که به بیماری های قلبی عروقی، سرطان، دیابت نوع 2 و سایر شرایط کمک می کند.

آرتروز مفاصل انگشتان دست

شایع ترین نوع آرتریت، آرتروز انگشتان دست، یک مشکل تخریبی است که باعث فرسایش بالشتک (غضروف) در مفاصل دست می شود. هنگامی که استخوان ها روی یکدیگر ساییده می شوند، استخوان های جدیدی تشکیل می شوند که به صورت برجستگی هایی (به نام گره ها) روی مفاصل ظاهر می شوند. دکتر سلطانی فوق تخصص دست می‌گوید: “این توده‌های استخوانی باعث می‌شوند که بافت نرم اطراف آنها منبسط شود. که می‌تواند گره‌هایی را در یک یا هر دو بند انگشت، و در انگشتان مختلف هر دو دست داشته باشید.

علائم آرتروز انگشت دست

در آرتروز، مفاصلی که اغلب درگیر می شوند مفاصل DIP و CMC و گاهی مفاصل PIP هستند. این مفاصل ممکن است دردناک، سفت و کمی بزرگ شوند و احساس برجستگی داشته باشند (محل رشد کوچک استخوانی). این علائم می تواند حرکت انگشتان و شست را محدود کند.

تفاوت آرتریت روماتوئید با استئوآرتریت

آرتریت روماتوئید (RA) با استئوآرتریت متفاوت است. این بیماری ناشی از یک سیستم ایمنی بیش فعال است که (به دلایل نامعلوم) به پوشش مفاصل حمله می کند. دست ها محل رایجی هستند که ارتریت شروع می شود و مفاصل MCP و PIP اغلب تحت تأثیر قرار می گیرند. مانند استئوآرتریت، مفاصل دردناک و سفت می شوند. با این حال، در آرتریت مفاصل نیز کاملا متورم، قرمز و گرم می شوند که منعکس کننده التهاب درون آنها است.

شایع ترین علائم آرتریت انگشتان دست

آرتروز همچنین معمولاً مفاصل مچ دست، پاها، مچ پا، آرنج، شانه ها، باسن، زانوها و گردن را تحت تأثیر قرار می دهد. دکتر سلطانی در مقاله درمان آرتریت انگشتان دست علت 8 ورزش خانگی در طب سنتی می‌گوید: اغلب مفاصل زیادی تحت تأثیر  این بیماری قرار می‌گیرند و تشخیص این عارضه مهمتر از درمان می باشد.

معمولاً مفاصل یکسانی در هر دو طرف بدن در یک زمان وجود دارند». با گذشت زمان، بدن به مفاصل آسیب می رساند تا جایی که غضروف را از دست می دهید و مفاصل تغییر شکل می دهند. علاوه بر درد مفاصل، RA می تواند باعث خستگی، تب با درجه پایین، تعریق، اشتهای ضعیف، مشکل در خواب، و التهاب قلب، ریه یا چشم شود.

انواع دیگر آرتریت انگشت شست و انگشت

چندین نوع دیگر از آرتریت می تواند انگشتان دست یا شست را تحت تاثیر قرار دهد، به ویژه دو بیماری خودایمنی، لوپوس و آرتریت پسوریاتیک هستند. در آرتریت پسوریاتیک، مفاصل DIP ممکن است درگیر شوند و ممکن است حفره‌های کوچکی در ناخن‌ها نیز وجود داشته باشد.

جراحی های دست در اصفهان
ادامه مطلب

شکل دیگری از آرتریت که انگشتان دست را تحت تاثیر قرار می دهد نقرس است که به دلیل تجمع اسید اوریک (یک ماده زائد در خون) ایجاد می شود که می تواند کریستال های تیز را در مفاصل ایجاد کند که باعث التهاب می شود. نقرس در انگشتان پا ممکن است به انگشتان شست و انگشتان دیگر نیز اسیب بزند.

پیشگیری از آرتروز دست و انگشتان

اگر مشکوک به آرتریت در دستان خود هستید با دکتر متخصص ارتوپد یا فوق تخصص آرتریت دست در اصفهان مشورت کنید. و از بی تفاوتی پرهیز کنید و درمان آن را به تعویق نیندازید. داروهایی که به طور بسیار مؤثری که درمان و جلوگیری بیماری آرتریت انگشتان دست وجود دارد که در پیشگیری خوب عمل می کنند. هرچه آرتریت زودتر درمان شود، ممکن است طول درمان این بیماری کمتر شود. در مورد آرتریت روماتوئید انگشتان، می‌توانیم از بدشکلی‌ها جلوگیری کنیم، بیماری را کندتر کنیم و از سایر عوارض جلوگیری کنیم.

درمان خانگی آرتروز انگشت دست

متأسفانه، ما دارویی برای متوقف کردن یا کند کردن آرتروز نداریم. باید بدانید درمان قطعی و فوری آرتریت یا آرتروز انگشتان وجود ندارد. روش های کندی بیماری آرتریت انگشتان دست درمان خانگی در طب سنتی شامل کنترل علائم و بهبود عملکرد است. پزشکان فوق تخصص دست اغلب مصرف مسکن های خوراکی مانند استامینوفن [تیلنول]، استفاده از مسکن های موضعی مانند دیکلوفناک [درد آرتریت ولتارن]، استفاده از گرما یا سرما درمانی و تقویت دست ها را توصیه می کنند.

چگونه از شر آرتروز انگشتان خلاص شویم

چنانچه سلامت مفاصل و انگشتان خود را مهم میدانید و اگر به دنبال چگونگی خلاص شدن از شر آرتروز دست هستید، چندین گزینه وجود دارد. دکتر سلطانی بیان می کند این ها بیماری آرتروز دست را درمان نمی کنند، اما می توانند به شما در مدیریت درد و سایر علائم و همچنین پیشگیری از آرتروز انگشتان دست کمک کننده باشند.

 1. تمرینات و حرکات ورزشی تقویت عضلات دست
 2. داروهای ضد التهاب یا مکمل ها
 3. کاربرد گرما یا سرما درمانی در مفاصل دست
 4. بستن آتل با مجوز پزشک
 5. داروهای تجویزی یا تزریق کورتیزون در مفصل انگشت دست
 6. فیزیوتراپی
 7. جراحی برای درمان آرتروز انگشتان دست (موارد پیشرفته تر و راه نهایی می باشد)

درد آرتریت در انگشتان دست

این گزینه‌های درمانی می‌توانند به کاهش علائم آرتریت دو نوع رایج استئوآرتریت (OA) و آرتریت روماتوئید (RA) که مفاصل انگشتان را تحت تأثیر قرار می‌دهند کمک کند. مقاله درمان آرتریت انگشتان دست علت 8 ورزش خانگی در طب سنتی، شما را از طریق گزینه های مختلف درمانی برای آرتریت انگشت و اینکه چگونه هر کدام می تواند کمک کند، یا مقابله با درد ناشی از آرتریت در انگشتان، شما راهنمایی می کند.

ورزش آرتروز انگشتان دست

arthritis of the left wrist, arthritis of the wrist, arthritis of the wrist and thumb, arthritis of the wrist pictures, arthritis of the wrist symptoms, arthritis of the wrist treatment, can you strengthen finger muscles, finger arthritis, finger arthritis brace, finger arthritis bumps, finger arthritis exercises, finger arthritis icd 10, finger arthritis nhs, finger arthritis pain, finger arthritis pictures, finger arthritis surgery, finger arthritis symptoms, finger muscle strengthening exercises, finger muscle strengthening exercises pdf, finger strengthening exercises, hand muscle building exercises, hand muscle strengthening exercises, how to strengthen finger muscles, intrinsic hand muscle strengthening exercises, osteoarthritis wrist, rheumatoid arthritis of the wrist, rheumatoid arthritis of the wrist radiology, septic arthritis of the wrist, آرتروز انگشتان دست باز, آرتروز انگشتان دست بازی, آرتروز انگشتان دست درمان, آرتروز انگشتان دست و پا, آرتروز انگشتان دست و درمان, آرتروز انگشتان دست و درمان آن با ورزش, آرتروز در انگشتان دست, آرتریت انگشت دست, آرتریت انگشت دست چیست, آرتریت انگشتان دست, آرتریت انگشتان دست باد, آرتریت انگشتان دست بار, آرتریت انگشتان دست باز, آرتریت انگشتان دست بازی, آرتریت انگشتان دست باش, آرتریت انگشتان دست چیست, آرتریت انگشتان دست در خواب, آرتریت انگشتان دست درست, آرتریت انگشتان دست دریا, آرتریت انگشتان دست نی نی سایت, آرتریت روماتوئید انگشتان دست, آرتریت مفاصل انگشتان دست, آیا آرتروز انگشتان دست درمان دارد, التهاب المفاصل الأصابع, التهاب مفاصل أصابع القدم, التهاب مفاصل أصابع اليد, التهاب مفاصل الأصابع, التهاب مفاصل الاصابع اليد, التهاب مفصل الأصابع, التهابات مفاصل الاصابع, برای آرتروز انگشتان دست چه باید کرد, برای درمان آرتروز انگشتان دست چه باید کرد, تشخیص آرتروز انگشتان دست با طب سنتی, تشخیص آرتروز انگشتان دست با ورزش, تشخیص آرتروز انگشتان دست چه باید کرد, تشخیص آرتروز انگشتان دست چیست, تشخیص آرتروز انگشتان دست د, تشخیص آرتروز انگشتان دست درمان دارد, تشخیص آرتروز انگشتان دست دوم, تشخیص آرتروز انگشتان دست و پا, تشخیص آرتروز انگشتان دست و درمان, تشخیص آرتروز انگشتان دست و درمان آن, تشخیص آرتریت انگشتان دست چیست, تشخیص آرتریت انگشتان دست در طب سنتی, تشخیص آرتریت انگشتان دست نی نی سایت, تمرین آرتروز انگشتان دست pdf, تمرین آرتروز انگشتان دست با طب سنتی, تمرین آرتروز انگشتان دست چه باید کرد, تمرین آرتروز انگشتان دست چیست, تمرین آرتروز انگشتان دست د, تمرین آرتروز انگشتان دست دوم, تمرین آرتروز انگشتان دست من, تمرین آرتروز انگشتان دست و پا, تمرین آرتروز انگشتان دست و درمان, تمرین آرتروز انگشتان دست و درمان آن, جلوگیری آرتریت انگشتان دست چیست, جلوگیری آرتریت انگشتان دست در طب سنتی, جلوگیری آرتریت انگشتان دست نی نی سایت, حرکات آرتروز انگشتان دست pdf, حرکات آرتروز انگشتان دست با طب سنتی, حرکات آرتروز انگشتان دست چیست, حرکات آرتروز انگشتان دست د, حرکات آرتروز انگشتان دست دوم, حرکات آرتروز انگشتان دست ش, حرکات آرتروز انگشتان دست من, حرکات آرتروز انگشتان دست و پا, حرکات آرتروز انگشتان دست و درمان, حرکات آرتروز انگشتان دست و درمان آن, دارو آرتروز انگشتان دست دوم, دارو آرتروز انگشتان دست من, دارو آرتریت انگشتان دست چیست, دارو آرتریت انگشتان دست در طب سنتی, دارو آرتریت انگشتان دست نی نی سایت, داروی آرتروز انگشتان دست, درمان آرتروز انگشتان دست, درمان آرتروز انگشتان دست با طب سنتی, درمان آرتروز انگشتان دست با ورزش, درمان آرتروز انگشتان دست در طب سنتی, درمان آرتروز انگشتان دست و پا, درمان آرتریت انگشتان دست, درمان آرتریت انگشتان دست در طب سنتی, درمان آرتریت روماتوئید انگشتان دست, درمان آرتریت مفاصل انگشتان دست, درمان خانگی آرتروز انگشت دست, درمان خانگی آرتروز انگشتان دست, درمان خانگی آرتریت انگشتان دست, درمان سنتی آرتروز انگشتان دست, درمان گیاهی آرتروز انگشتان دست, دکتر آرتریت انگشتان دست چیست, دکتر آرتریت انگشتان دست در طب سنتی, دکتر آرتریت انگشتان دست نی نی سایت, راه های درمان آرتروز انگشتان دست, راههای درمان آرتروز انگشتان دست, علائم آرتروز انگشت دست, علائم آرتروز انگشتان دست چیست, علائم آرتروز انگشتان دست و پا, علائم آرتروز در انگشتان دست, علائم آرتریت انگشت دست, علائم آرتریت انگشتان دست, علائم ارتریت انگشتان دست, علاج التهاب المفاصل الاصابع, علاج التهاب مفاصل أصابع القدم, علاج التهاب مفاصل أصابع اليد, علاج التهاب مفاصل أصابع اليد بالاعشاب, علاج التهاب مفاصل الأصابع, علت آرتروز انگشتان دست چیست, علت آرتریت انگشتان دست چیست, مراقبت آرتروز انگشتان دست با طب سنتی, مراقبت آرتروز انگشتان دست با ورزش, مراقبت آرتروز انگشتان دست چه باید کرد, مراقبت آرتروز انگشتان دست چیست, مراقبت آرتروز انگشتان دست درمان دارد, مراقبت آرتروز انگشتان دست و پا, مراقبت آرتروز انگشتان دست و درمان, مراقبت آرتروز انگشتان دست و درمان آن, مراقبت آرتریت انگشت دست, مراقبت آرتریت انگشت دست چیست, مراقبت آرتریت انگشتان دست, مراقبت آرتریت انگشتان دست چیست, مراقبت آرتریت انگشتان دست در طب سنتی, مراقبت آرتریت انگشتان دست نی نی سایت, مراقبت ارتریت انگشتان دست د, مراقبت ارتریت انگشتان دست دوم, نشانه های آرتروز انگشتان دست, ورزش آرتروز انگشتان دست, ورزش آرتروز انگشتان دست د, ورزش آرتروز انگشتان دست دوم, ورزش آرتروز انگشتان دست ش, ورزش آرتروز انگشتان دست من, ورزش آرتریت انگشتان دست چیست, ورزش آرتریت انگشتان دست در طب سنتی, ورزش آرتریت انگشتان دست نی نی سایت, ورزش برای آرتروز انگشتان دست, ورزش برای درمان آرتروز انگشتان دست, ورزشهای مناسب برای آرتروز انگشتان دست 451-arthritis-آرتریت-انگشت-درمان-آرتریت-انگشتان-دست-علت-8-ورزش-خانگی-در-طب-سنتی-تمرین-و-حرکات-ورزشی-تقویت-انگشتان-دست-fingers

تمرینات زیر باعث افزایش جریان خون به غضروف انگشتان می شود و مواد مغذی و اکسیژن مورد نیاز آن را برای سالم ماندن و جلوگیری از آسیب بیشتر می رساند. دکتر سلطانی فوق تخصص دست توصیه می کنند قبل از شروع این تمرینات با پزشک خود در این باره مشورت کنید تا مطمئن شوید که این حرکات و تمرین ورزشی دست برای شما مناسب هستند.

تمرینات ورزشی درد انگشتان دست

فوق تخصص دست در اصفهان بیان می کند این هشت تمرین و حرکات ورزشی دست بر کاهش درد و سفتی مرتبط با OA و RA تمرکز دارند.

 1. خم شدن انگشتان : دستان خود را در مقابل خود دراز کنید، کف دست ها را بالا ببرید. هر انگشت را بردارید و به آرامی به سمت مرکز کف دست خود حرکت دهید. چند ثانیه نگه دارید، صاف کنید و تکرار کنید.
 2. بلند کردن انگشت : کف دست خود را روی یک سطح صاف قرار دهید و هر انگشت را یکی یکی با کنترل بلند کنید. با هر دو دست تکرار کنید.
 3. اسلایدهای انگشتی : کف دست خود را روی یک سطح صاف با انگشتان کشیده قرار دهید. انگشتان خود را یکی یکی به سمت شست خود بلغزانید.
 4. شکل “C” یا “O” را بکشید : انگشتان خود را طوری حرکت دهید که انگار می خواهید یک توپ کوچک بگیرید تا حرف “C” یا “O” را تشکیل دهید. ماهیچه ها را سفت کنید و نگه دارید. انگشتان خود را صاف کرده و تکرار کنید.
 5. فشار دادن مشت : دست خود را باز نگه دارید، کف دست خود را به سمت بالا نگه دارید، و به آرامی دست خود را به یک مشت فشار دهید، شست خود را در قسمت بیرونی دست نگه دارید. رها کنید و تکرار کنید.
 6. خم شدن شست دست : تا جایی که می توانید انگشت شست خود را به سمت کف دست خم کنید. نگه دارید و تکرار کنید. مراقب باشید فشار بیش از اندازه باعث آسیب به دست می شود. فشار را در حد توان خود باید کنترل کنید.
 7. شست بالا : مشت خود را به سمت صورتی روی میز قرار دهید. انگشت شست خود را به علامت شست بالا ببرید. انگشت شست را پایین بیاورید و تکرار کنید.
 8. خم شدن مچ دست : بازو را بیرون نگه دارید، کف دست به سمت پایین. دست دیگر را بگیرید و پشت دست خود را به سمت زمین فشار دهید و در مچ خم شوید. نگه دارید و رها کنید.
علائم تنوسینوویت دکورون
ادامه مطلب

حرکات ورزشی و تمرینات تقویت انگشتان دست

در مورد آرتروز بند انگشتان چه باید کرد؟ این تمرینات دستی نیاز به لوازم جانبی دارند و به تقویت ماهیچه هایی که از مفاصل انگشتان شما حمایت می کنند کمک می کند. هر روز با چند تکرار شروع کنید و با افزایش قدرت به تدریج افزایش دهید. مجدد توصیه می شود قبل از هر نوع ورزش تقویتی با پزشک خود مشورت کنید تا از آسیب بیشتر پیشگیری کنید.

پنج تمرین تقویت ماهیچه های انگشتان دست

 1. فشار دادن توپ : یک توپ لاستیکی یا اسفنج سفت را به طور مکرر با نیروی آهسته و کنترل شده فشار دهید.
 2. فشار دادن گیره لباس : گیره رخت را چند بار با انگشت شست و سبابه باز کنید. همین کار را با انگشتان دیگر خود انجام دهید.
 3. کشش باند لاستیکی : یک باند الاستیک بزرگ را دور تمام انگشتان و شست خود بپیچید. انگشت خود را به طور مکرر با نیروی کنترل شده باز و بسته کنید.
 4. دستگیره حوله : کف دست خود را صاف روی یک حوله ضخیم قرار دهید. مواد را بین انگشتان و شست خود جمع کنید و محکم بگیرید. رها کنید و تکرار کنید.
 5. خم شدن مچ دست : یک بطری آب را طوری بگیرید که کف دستتان رو به پایین باشد. مچ دست خود را به آرامی بالا و پایین خم کنید. تمرین را با کف دست بالا معکوس کنید.

درمانهای خانگی آرتریت انگشتان دست

علاوه بر ورزش، انواعی از داروهای بدون نسخه (OTC) و داروهای خانگی آرتروز وجود دارد که به شما کمک می کند تا با درد آرتریت در انگشتان خود مقابله کنید. بهتر است برای مصرف هر نوع دارو از پزشک متخصص خود مشاوره بگیرید. از مصرف خودسر دارو پرهیز کنید و خود را ملزم کنید تا فرهنگ مصرف دارو را در خد تقویت کنید.

داروهای ضد التهاب

داروهای ضد التهابی غیراستروئیدی (NSAIDs) نه تنها درد را کاهش می دهند، بلکه تورم، گرمی و قرمزی مفاصل را کاهش می دهند. داروهای OTC نمی توانند پیشرفت آرتریت را کاهش دهند، اما می توانند با مسدود کردن آنزیم هایی به نام COX-1 و COX-2 که به التهاب کمک می کنند، علائم را به حداقل برسانند. NSAID هایی که معمولا برای درمان درد آرتریت استفاده می شوند عبارتند از:

 • آسپرین
 • ادویل (ایبوپروفن)
 • آلو (ناپروکسن)

قوی ترین تا ضعیف ترین داروهای آرتریت

مکمل های OTC معمولا برای پیشگیری یا درمان آرتریت به بازار عرضه می شوند. اگرچه توصیه از این محصولات به طور کلی ضعیف است، بسیاری از مردم به آنها سوگند یاد می کنند. گزینه های محبوب عبارتند از :

 • کندرویتین سولفات : یک ماده شیمیایی به طور طبیعی در غضروف یافت می شود.
 • دوکوزاهگزانوئیک اسید (DHA) : نوعی اسید چرب امگا 3 که تصور می شود اثرات ضد التهابی دارد.
 • ایکوزاپنتانوئیک اسید (EPA) : نوع دیگری از اسید چرب امگا 3
 • روغن ماهی : روغن طبیعی غنی از اسید چرب امگا 3 است
 • زنجبیل : یک داروی گیاهی که تصور می شود التهاب را کاهش می دهد
 • گلوکزامین : یک جزء طبیعی غضروف
 • S-adenosylmethionine (SAMe) : ترکیبی که تقریباً در هر بافت و مایع بدن یافت می شود

گرما و سرما درمانی برای درمان درد آرتروز انگشتان دست

درمان سرد و گرم می تواند به تسکین درد و ناراحتی مفاصل کمک کند. گرما درمانی این کار را با افزایش گردش خون و کاهش سفتی مفاصل انجام می دهد. سرما درمانی التهاب را کاهش می دهد و به کاهش تورم و درد کمک می کند. روش های مختلفی برای ارائه گرما و سرما درمانی به دست ها و انگشتان وجود دارد:

روش گرما درمانی

دست خود را به مدت 20 دقیقه در یک ظرف آب گرم خیس کنید. همچنین می‌توانید از یک پد گرم کننده برقی، بطری آب گرم یا پارچه‌ای مرطوب که در مایکروویو به مدت ۲۰ ثانیه گرم شده‌اند، استفاده کنید. این روش گرما درمانی باعث افزایش گردش خون و کاهش سفتی مفاصل دست خواهد شد.

روش سرما درمانی

یک کیسه یخ، کیسه ژل سرد یا کیسه نخود فریز شده را به مدت 15 تا 20 دقیقه روی انگشتان خود قرار دهید. یک مانع پارچه ای بین بسته و پوست خود نگه دارید و برای جلوگیری از سرمازدگی بسته را به حرکت در آورید. روش سرما درمانی التهاب را کاهش می دهد و به کاهش تورم و درد دست کمک می کند.

اسپلینت و فشرده سازی

تحقیقات نشان داده است که اسپلینت انگشت باعث کاهش درد استئوآرتریت و بهبود تحرک مفاصل در صورت حاد بودن علائم (نگاهی و شدید) می شود. آتل فقط زمانی در نظر گرفته می شود که حرکت مفصل باعث درد شدید شود. هم آتل و هم دستکش فشاری را می توان در داروخانه ها پیدا کرد. اندازه صحیح و همچنین دستورالعمل نحوه استفاده از آنها را از داروساز خود بخواهید.

آنها برای استفاده طولانی مدت در نظر گرفته نمی شوند زیرا می توانند سفتی مفصل دست را افزایش دهند و منجر به از دست دادن دائمی دامنه حرکت مفصل شوند. دستکش‌های فشرده نیز می‌توانند هم برای OA و هم RA کمک کنند. مطالعات نشان داده اند که فشرده سازی به کاهش درد و سفتی در هنگام تشدید حاد (شعله ور شدن) کمک می کند.

6 عارضه ترمیم اعصاب محیطی در اصفهان 1401
ادامه مطلب

نکات سبک زندگی

چند تغییر در عادات و چند ابزار ساده می تواند به کاهش علائم آرتریت انگشتان دست شما کمک کند و پیشرفت آسیب مفصل را کاهش دهد. در ادامه مقاله چند راه حل آسان وجود دارد که می تواند به شما کمک کند.

 • اگر با قدرت گرفتن مشکل دارید، ظروف آشپزخانه را با پهن ترین دسته ها پیدا کنید. همچنین می‌توانید دسته‌ها را با چسب بپیچید تا قطر آن‌ها را افزایش دهید.
 • اگر زمان زیادی را در مقابل کامپیوتر می گذرانید، روی یک صفحه کلید و ماوس ارگونومیک سرمایه گذاری کنید.
 • اگر زمان زیادی را صرف تلفن همراه خود می کنید، روی هدفون سرمایه گذاری کنید و گوشی خود را در جیب خود قرار دهید تا در دست بگیرید.

دارو درمانی برای کاهش درد آرتریت دست

اگر اقدامات محافظه کارانه قبلی نتواند در تسکین درد آرتریت انگشت موثر باشد، دکتر متخصص دست در اصفهان می‌تواند داروهایی را برای کمک به شما برای مقابله بهتر با علائم آرتریت انگشت دست تجویز کند. داروهای تجویزی متعددی برای درمان آرتروز دست و آرتریت استفاده می شود که ممکن است به صورت خوراکی (از طریق دهان)، داخل وریدی (در داخل ورید)، یا عضلانی (از طریق تزریق به عضله) تجویز شود.

داروهای آرتریت انگشتان

 • NSAIDهای تجویزی : اینها NSAIDهای قوی تری مانند سلبرکس (سلکوکسیب) هستند که درد و تورم را در افراد مبتلا به آرتروز متوسط ​​تا شدید کاهش می دهند.
 • داروهای ضد روماتیسمی اصلاح کننده بیماری (DMARDs) : اینها داروهای تجویزی اصلی برای درمان آرتریت هستند. آنها با مسدود کردن التهاب و کند کردن پیشرفت بیماری کار می کنند. متوترکسات رایج ترین DMARD تجویز شده است، اما سایرین در دسترس هستند.
 • کورتیکواستروئیدها (استروئیدها) : شامل پردنیزون است و متیل پردنیزولون برای درمان دوره های حاد التهاب RA تجویز می شود. در حالی که DMARD ها برای درمان مداوم RA استفاده می شوند، کورتیکواستروئیدها برای شعله ور شدن استفاده می شوند.

تزریق کورتیزون برای کاهش درد علائم آرتریت

کورتیزون شکل مصنوعی هورمون کورتیزول است که بدن از آن برای کاهش التهاب و درد در مواقع استرس استفاده می کند. تزریق کورتیزون را می توان برای OA و RA استفاده کرد و مستقیماً به مفصل آسیب دیده تزریق می شود. واکسن های کورتیزون بسته به شرایط شما و شدت آن ممکن است فورا موثر باشند یا چندین روز طول بکشد. تسکین می تواند چندین ماه و در برخی موارد تا یک سال طول بکشد.

فیزیوتراپی دست برای آرتریت

متخصص دست درمانی یک فیزیوتراپ یا کاردرمانگر است که در فیزیوتراپی اختلالات دست و مچ دست تخصص دارد. آن‌ها می‌توانند به افرادی که پس از جراحی دست بهبود می‌یابند، بهبود مهارت‌های دست‌نویسی و افزایش ایمنی و کارایی در افرادی که کارهای دستی انجام می‌دهند کمک کنند.

عمل جراحی آرتریت انگشتان دست

با پیشرفت آرتریت، مفاصل ممکن است تغییر شکل داده و کمتر قادر به حرکت موثر باشند. هنگامی که علائم شدید هستند و داروها نمی توانند تسکین دهند، جراح فوق تخصص دست عمل جراحی دست را توصیه کند.

انواع عمل جراحی آرتریت دست

 • فیوژن مفصل دست : همچنین به عنوان آرترودز شناخته می شود این جراحی برای جلوگیری از حرکت مفاصل در مواقعی که درد مفاصل غیر قابل تحمل می شود استفاده می شود.
 • حذف یا برداشتن خار استخوان : این روش که به نام دبریدمان شناخته می شود، برای برداشتن استخوان بیش از حد رشد یافته به نام استئوفیت استفاده می شود. این خارهای استخوانی باعث بدشکلی مفصل و درد انگشتان دست می شوند.
 • تعویض مفصل انگشت دست : به عنوان آرتروپلاستی مفاصل دست نیز شناخته می شود این شامل قرار دادن یک مفصل مصنوعی فلزی یا سیلیکونی در داخل مرکز توخالی استخوان‌های انگشت مجاور است.

خلاصه مقاله

آرتریت انگشتان ناشی از استئوآرتریت (OA) یا آرتریت روماتوئید (RA) می‌تواند از ورزش‌های دستی، مسکن‌های بدون نسخه، درمان گرم یا سرد و احتمالاً مکمل‌هایی مانند گلوکزامین و کندرویتین سود ببرد. استفاده از آتل و دستکش فشاری ممکن است در موارد حاد کمک کند. برای افراد مبتلا به آرتریت شدید، درمان با درمان های خانگی در طب اسلامی و یا مراجعه به فوق تخصص دست یا عمل جراحی تعویض مفصل انگشت دست ممکن است گزینه مناسب تری باشد.

توصیه دکتر سلطانی فوق تخصص جراح دست

بیاد داشته باشید سایت دکتر فرهاد سلطانی هیچ گونه توصیه پزشکی به مخاطبان خود ارایه نمی کند. انتشار مقاله درمان آرتریت انگشتان دست علت 8 ورزش خانگی در طب سنتی صرفا جهت ارتقا دانش و آگاهی بیشتر شما بوده است و به هیچ وجه توصیه درمانی نداده است. بهتر است برای درمان خوب و تشخیص سریع بیماری خود به پزشک متخصص مراجعه کنید تا بهترین نتیجه گیری را در سریع ترین زمان دریافت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *